Музеї в інфографіці

Діаграма "Музеї України: кількість в одиницях виміру в розрізі по регіонах – 2016 р."

 Частка національних і сільських музеїв у загальній кількості музеїв України

Кількість предметів основного фонду

Кількість предметів експонування протягом року від загальної кількості предметів основного фонду

Відвідування  музеїв в цілому

Відвідування  музеїв за профілем

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

За даними Державної служби статистики на 2016 рік. Український центр культурних досліджень, 2017